Biologisch

Voedingsmiddelen die op een respectvolle manier voor de natuur worden verkregen, zonder giftige chemische producten te gebruiken (meststoffen, pesticiden, onkruidbestrijders, enz.); zonder genetisch gemodificeerde zaden (de zogenaamde transgene of GGO); zonder de vruchtbaarheid van de planten of voedingscycli van de dieren te forceren. Meer informatie over biologisch voedsel.

Showing all 15 results